Facebook fremdeles størst, men Snapchat haler innpå Brukertall i sosiale medier januar 2016

Facebook er fremdeles i en helt egen klasse både når det gjelder størrelse og tidsbruk, men Snapchat seiler opp som en alvorlig konkurrent.

I dag kom målebyrået Ipsos med nye tall som viser den sosiale mediebruken i Norge for fjerde kvartal 2015. Ipsos baserer sine tall på intervjuer av 1.700 mennesker over 18 år.

Målingen viser først og fremst at sosiale medier ikke er én kanal, men en rekke – og den enkelte kanal har sine styrker og svakheter.

FACEBOOK

Lysbilde1_0Facebook rapporterte onsdag 27. januar om egne rekordtall på verdensbasis, og også i Norge står Facebook sterkere enn noen gang.

Åtte av ti nordmenn har en Facebook-konto, og 83 prosent av disse logger seg daglig inn. Av disse er 82 prosent inne flere ganger om dagen.

Ifølge Ipsos har 3,3 millioner nordmenn over 18 år en brukerprofil. Ipsos-tallene gjelder altså voksne over 18 år, men vi vet jo alle at de aller fleste unge har sin egen konto idet de fyller 13 år (om ikke før). Det betyr at vi kan plusse på noen hundretusener til.

Bruken er stabilt høy (har vært over 80 prosent den siste tiden), men kun 11 prosent av brukerne er kommet til de to siste årene.

Facebook har en svak overvekt av kvinner (51 prosent – menn: 49 prosent), men dette gapet tettes stadig.

Facebook må sies å også være sterk i de eldre aldersgruppene, der seks av ti over 60 år bruker Facebook. Blant de eldre er Facebook overlegen de andre sosiale kanalene.

SNAPCHAT

Lysbilde3De ferske tallene viser at Snapchat er en hissig konkurrent for Facebook. Den er i dag nest største sosiale medier-kanal målt i både antall profiler og daglig bruk. Ipsos-tallene viser nå at 1,9 millioner nordmenn over 18 år har Snap-profil. Legger vi til alle under 18 år, så er nok det reelle tallet godt over to millioner. Bruken har stagnert noe, og er lavere i dag enn ved siste måling (september 2015).  Snapchat har mye høyere vekst enn Facebook, og i aldersgruppen 18-29 bruker 90 prosent av tjenesten daglig. Også her er det en liten overvekt av kvinner (54 prosent mot 46 prosent menn), men også her kommer mennene etter.

Selv om snart halvparten av alle nordmenn er på Snapchat, er generasjonsløften tydelig. Bare 15 prosent av folk over 60 år er på Snap, mens nesten 90 prosent av unge under 29 år er der. Interessant er det likevel at antall eldre på Snapchat også vokser.

INSTAGRAM

Lysbilde21,5 millioner nordmenn over 18 år har en profil på Instagram, og det tallet har vært stabilt den siste tiden. Bruken er stabil, og nesten halvparten av kvinner som bruker Instagram er innom flere ganger daglig. I første halvdel av fjoråret opplevde Instagram vekst, men den ser ut til å ha flatet ut nå. Kan innføringen av annonser på Instagram i høst ha noe med saken å gjøre?

Også på Instagram ser vi en overvekt av unge mennesker. Nesten sju av ti unge under 30 år er på Instagram, mot 15 prosent blant folk over 60 år. Det er en større overvekt at kvinner på Instagram enn på Facebook og Snapchat (58 prosent kvinner, 42 prosent menn), men de siste målinger viser at andelen menn øker.

Ipsos rapporterer i tillegg på Twitter, YouTube, G+, Pinterest og Linkedin. Se infografikkene her! 

Som sagt så rapporterte Facebook 27. januar om sine egne brukertall på verdensbasis. Med den store framveksten i meldingsapper som for eksempel WhatsApp og Messenger, så spørs det om Ipsos bør spørre om bruken av også disse i tiden framover.

Facebooks egen rapport om bruk 27. januar 2016.

Facebooks egen rapport om bruk 27. januar 2016.

Om Camilla Solheim