Facebook endrer nyhetsstrømmen – igjen

Det siste året har Facebook gjort stadig hyppigere endringer i algoritmene. Det er tydelig at de ikke klarer å skru nyhetsstrømmen til brukerne sine optimalt.

Sist fredag varslet Facebook at de nok en gang forandrer hvordan nyhetsstrømmen oppleves for den enkelte bruker.

Den siste endringen som Facebook ruller ut de neste ukene er at poster også vurderes etter hvor lang tid følgere bruker på å lese en post, og ikke bare etter hvor mange liker, delinger og kommentarer den får.

Facebook tar dermed hensyn til hvordan vi alle oppfører oss på FB; vi klikker liker og/eller kommenterer på noe, mens vi ser mye, uten at vi aktivt klikker. Det betyr ikke at vi ikke liker eller setter pris på innlegget. Noen ganger er det kanskje upassende å klikke liker og andre ganger har man kanskje bare lyst å lese uten at man har noe man selv ønsker å si.

I Facebooks barndom la statuser og poster seg i nyhetsstrømmen ut fra tidspunktet de var publisert. Det siste året har Facebook stadig oftere gjort endringer i et forsøk på å tilfredsstille brukerne.

Hva er Facebooks problem?

Er det slik at brukerne er misfornøyde med sin egen nyhetsstrøm? Det er ingen tvil om at mange synes Facebooks nyhetsstrøm er for kjedelig, for slapp og for mye «støy».

Denne våren har det vært en uendelig rekke med artikler om at ungdommen synes voksne ikke skjønner hvordan de skal bruke sosiale medier, og at Facebook ofte blir brukt som «dagbok» hvor dagens måltider og hendelser beskrives i detalj.

Ungdom har profil på Facebook, og bruker chattefunksjonen og meldinger mye, men legger sjelden eller aldri ut noe i status-feltet. Vi voksne tar nå hintet, og færre og færre av mine venner skriver statuser. Dermed står jeg igjen med en mindre og mindre interessant nyhetsstrøm.

Dårlig organisk rekkevidde

Samtidig strøyper Facebook også den såkalte organiske rekkevidden til sider jeg følger. Det innebærer at sider jeg har trykket «liker» på, må i dag i stor grad betale for å nå ut til sine følgere. Det sies nå at den organiske rekkevidden er nede på noen få prosent. Men hvis jeg har trykket «liker» på en side, er det ikke fordi jeg ønsker å følge med på hva som skjer på den siden?

Hvis innholdet som kommer derfra er dårlig, så kan jeg jo klikke på avfølg?

Hvor lang tid jeg bruker på å «se» en post eller status eller hvor mange liker-klikk, delinger og kommentarer et innlegg får er noe Facebook kan måle. Men jeg tror denne siste algoritme-endringen langt fra blir den siste Facebook er nødt til å gjøre, for å holde på brukerne sine og ikke minst gjøre oss fornøyde.

Til syvende og sist er Facebook avhengig av at du og jeg ønsker å gi godt innhold til «boka».

Om Camilla Solheim